Tasulise sisu tingimused

Tasulise taroskoobi tingimused

Kehtib alates 01.01.2022

Autoriõigused

Kirsti Timmeri kodulehel avaldatud materjalid (artiklid, fotod, blogi- ja foorumite sissekanded, videod, kommentaarid, kujundused jms) on autoriõiguse seaduse tähenduses autorikaitse objekt, mille kopeerimine ja levitamine ilma kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

Kirsti Timmeri Taroskoobi kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekuta ei ole lubatud materjale tervikuna ega õigusaktidega lubatud mahtu ületavas osas kopeerida, avaldada ega muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha ühelgi füüsilisel ega elektroonsel andmekandjal, sealhulgas sotsiaalmeedias. Sealhulgas on keelatud automaatne või mitteautomaatne materjali allalaadimine või muul viisil salvestamine või töötlemine, samuti materjali edasisaatmine mis tahes kolmandale isikule, sealhulgas edastamine allalaadimiseks.

Materjalide refereerimine

Kirsti Timmeri Taroskoobi tasulist sisu ei ole lubatud refereerida. Kui väljaannetes avaldatud materjali on refereeritud on autoril (Kirsti Timmeril, OÜ Camera One) õigus küsida selle eest tasu järgnevalt:

500 eurot ühekordse kooskõlastamata materjali kasutamise eest; 1000 eurot korduva (kaks või enam) kooskõlastamata materjalide igakordse kasutamise eest.

Kirsti Timmeri Taroskoobi tellimine

Hetkel on võimalik tellides valida kas ühekordse makse või kuumakse vahel. Püsimakse puhul pikeneb tellimus automaatselt.

Mobiiliga tasudes lisatakse kuumakse tellija telefoniarvele. Igale maksele lisandub teenustasu 0,32 eurot.

Püsimaksega tellimuse automaatset pikenemist võib tellija igal ajal ise tühistada lehel https://my.zlickpaywall.com/